Tunely a šachty

Programy GEO5 možno úspešne použiť nielen pre výpočty podzemných stavieb ale i pre výpočet vplyvu tunelovania na okolitú zástavbu.

Programy na modelovanie podzemných stavieb:

Tunely sa modelujú pomocou metódy konečných prvkov v programe MKP.
Rozširujúci modul MKP-Tunel obsahuje navyše ďalšie funkcie:

  • zadávanie tvaru ostenia v samostatnom preprocesore
  • zavedenie 3D charakteru razby relaxačným faktorom
  • zadanie zaťaženie teplotou
  • uvažovanie napúčania zeminy
  • uvažovanie technologického zmrštenia ostenia

Pre výpočet sadnutia terénu a rizika poškodenia budov nad budovaným tunelom je určený program Výrub.

Zaťaženie a namáhanie kruhových zvislých šácht možno spočítať programom Šachta.

TOP