Hlbinné zakladanie

GEO5 obsahuje niekoľko programov pre výpočty pilótových základov. Vhodný program
je nutné zvoliť jednak podľa typu konštrukcie, ďalej potom podľa dostupných výsledkov geotechnického prieskumu.

Programy na výpočty pilótových základov:

Program Pilota je určený k posúdeniu zvislej únosnosti tlačenej i ťahanej pilóty, sadania pilóty a vodorovnej únosnosti osamelej pilóty. Umožňuje navrhnúť a posúdiť vystuženie pilóty (armokôš).

Program Pilota CPT je určený k posúdeniu únosnosti a sadania osamelej pilóty či skupiny pilót na základe výsledkov statických penetračných skúšok (CPT).

Program Skupina pilot je určený k výpočtu skupiny pilót s tuhou základovou doskou pomocou pružinovej metódy (MKP) alebo analytického riešenia.

Program Mikropilota posudzuje potrubné mikropilóty (mikropilóty tvorené oceľovou trubkou). Pri výpočte únosnosti mikropilóty sa posudzuje koreňová časť (koreň) a vlastný driek mikropilóty.

Niektoré úlohy (napr. Osamelá pilóta) možno taktiež riešiť metódou konečných prvkov programom MKP s využitím osovej symetrie.

TOP