Dimenzačné a posudkové programy FIN EC

FIN EC obsahuje ako programy pre výpočet vnútorných síl na prútových konštrukciách metódou konečných prvkov, tak dimenzačné programy, ktoré slúžia k návrhu a posúdeniu jednotlivých konštrukčných prvkov či detailov. Pre program existuje možnosť stiahnutia Demoverzie a Freeware . Pre program a jeho chod je potrebné mať hardware alebo software kľúč, pričom sú k dispozícii na stiahnutie pre zákazníkov i Ovládače kľúčov .

Podpora
» Manuály
» Inžinierske manuály
» Verifikačné manuály
» Výukové videá
» Odborné články
» Produktové letáky

Jednoduché ovládanie

Každý program rieši jednu úlohu. Programy zostávajú jednoduché a intuitívne

Kontrolovateľné výpočty

Jednoducho si overte použiteľnosť posúdenia a platnosť výpočtu

Prehľadné výstupy

Výstupy v textovej aj grafickej forme s možnosťou komplexnej editácie rozsahu výstupu

Riešenia FIN EC

Výpočty rovinných či priestorových prútových konštrukcií

Jednoduché programy pre jednoduché posúdenie konštrukčných prvkov

Jednoduché programy na posúdenie najbežnejších konštrukčných detailov

Jednoduché posúdenie požiarnej odolnosti oceľových, betónových a drevených konštrukcií

Programy slúžia k stanoveniu zaťaženia na stavebné konštrukcie

Stanovenie prierezových charakteristík

Kľúčové vlastnosti FIN EC

Komplexné softwarové riešenie

FIN EC obsahuje ako programy pre výpočet vnútorných síl na prútových konštrukciách metódou konečných prvkov, tak dimenzačné programy, ktoré slúžia k návrhu a posúdeniu jednotlivých konštrukčných prvkov či detailov.

Jednoduché užívateľské prostredie

FIN EC sa skladá z jednotlivých programov s intuitívnym užívateľským prostredím. Programy sú navrhnuté tak, aby zadávanie údajov do programov kopírovalo postupy bežné pri ručnom posudzovaní, vďaka čomu sú jednoduché na pochopenie a nevyžadujú absolvovať zvláštne školenie.

Kontrolovateľné výpočty

FIN EC vyniká prehľadnými a kontrolovateľnými postupmi posúdenia, ktoré je možné vypísať a vytlačiť vrátane použitých vstupných hodnôt. Užívateľ si tak môže jednoducho overiť použiteľnosť posúdenia a platnosť výpočtu v neštandardných situáciách. Pokiaľ je to možné, sú pre svoju kontrolovateľnosť uprednostňované analytické metódy posúdenia pred riešením pomocou MKP.

Prehľadné výstupy

Programy FIN EC generujú prehľadné textové a grafické výstupy, ktoré možno jednoducho upravovať podľa potrieb užívateľa (pridať firemné logo; vkladať obrázky do textu). Prvý typ dokumentu je ideálny predovšetkým k dôkladnej kontrole výpočtov. Jednostránkový grafický výstup obsahuje vypísané vstupné hodnoty a výsledky výpočtu vždy pre jeden konštrukčný prvok. Užívatelia ich tak ocenia najmä pri zostavovaní konečnej statickej dokumentácie.

BIM a komunikácia s ďalšími programami

Programy FIN EC podporujú formát IFC pre výmenu informácií v priebehu návrhu konštrukcie a tvorbe informačného modelu budovy (BIM). Vďaka pokročilým možnostiam importu vnútorných síl možno jednoducho posudzovať konštrukcie vytvorené v iných statických programoch.

Kontextová nápoveda

Programy FIN EC sú jednoduché k pochopeniu a nevyžadujú žiadne školenie či študovanie príručiek. Napriek tomu ponúkame kontextovú nápoveď, ktorú možno zobraziť priamo v programe stlačením klávesy F1. Vždy sa zobrazí zodpovedajúca kapitola nápovede vysvetľujúca práve otvorenú časť programu.

Cenovo dostupný systém

Výhodou systému FIN EC je jeho cenová dostupnosť, predovšetkým vďaka jeho modulárnosti. Užívateľ tak môže začať s jedným programom a postupne dokupovať ďalšie podľa potreby. Cenu jednotlivých programov je možné zistiť v Obchode, vrátane všetkých možných zliav. Študentské licencie sú poskytované zadarmo.

Technická podpora

Základná technická podpora je poskytovaná zadarmo všetkým užívateľom programov FIN EC. Fine ponúka program rozšírenej užívateľskej podpory - Fine Maintenance. Služba je dostupná všetkým užívateľom za ročný paušálny poplatok a v rámci programu zákazník získava možnosť telefonickej hotline podpory, odborného poradenstva a neobmedzenej aktualizácie programov. Navyše má užívateľ možnosť využiť zľavy na odborné semináre alebo praktické kurzy použitia softwaru.
» Kontaktujte podporu

TOP