Sadanie konštrukcií

GEO5 obsahuje nielen špecializované programy pre výpočet sadania a konsolidácie, ale sadnutie konštrukcie možno vyšetrovať i pri všetkých programoch pre výpočty základov.

Programy na výpočet sadania a konsolidácie:

Pre výpočet sadania terénu od priťaženia alebo pod budovaným násypom je určený program Sadanie. Umožňuje tiež výpočet konsolidácie analytickou metódou (Terzhagi).

Sadanie možno tiež počítať metódou konečných prvkov v programe MKP. Modul MKP – Konsolidácia potom umožňuje výpočet sadania v čase.

Sadanie a natočenie plošného základu je riešené v programe Pätky.

Sadanie resp. zaťažovaciu krivku pilót možno počítať v programoch Pilóta , Pilóta CPT , Skupina pilót.

Pre výpočet sadnutia terénu a rizika poškodenia budov nad budovaným tunelom je určený program Výrub.

TOP