Geotechnický software GEO5

GEO5 je súborom samostatných programov, ktoré poskytuje riešenie pre väčšinu geotechnických úloh.
Programy majú rovnaké užívateľské rozhranie a vzájomne spolu komunikujú. Každý program komplexne posudzuje určitý typ konštrukcie. Pre program existuje možnosť stiahnutia Demoverzie a Freeware . Pre program a jeho chod je potrebné mať hardware alebo software kľúč, pričom sú k dispozícii na stiahnutie pre zákazníkov i Ovládače kľúčov .

Podpora
» Manuály
» Inžinierske manuály
» Verifikačné manuály
» Výukové videá
» Odborné články
» Produktové letáky
» Demoverzie
» Upgrade
» Ovládače kľúčov

Kombinácia analytických riešení a MKP

GEO5 umožňuje porovnanie dvoch nezávislých riešení

Každý program rieši konkrétny typ konštrukcie

Programy sú vďaka tomu jednoduché a intuitívne

Mnoho štandardov teórií a metód

GEO5 je univerzálnym nástrojom pre inžinierov kdekoľvek na svete

Riešenia GEO5

Posúdenie stability svahov, skalných stien a vystužených násypov

Návrh a posúdenie pažiacich konštrukcií a podzemných stien

Komplexné posúdenie stien a gabiónových konštrukcií

Posúdenie únosnosti a sadanie pätiek, základových pásov a dosiek

Posúdenie únosnosti a sadanie pilót a pilótových skupín

Výpočet sadania a konsolidácie, sadnutie plošných i hlbinných základov

Analýza tunelov, podzemných stavieb a zvislých šácht

Tvorba modelu terénu a vrstiev podložia z dát geologického prieskumu

Výpočty konštrukcií na základe poľných skúšok (SPT, CPT, DMT, PMT)

Kľúčové vlastnosti GEO5

Riešenie pre väčšinu geotechnických úloh

GEO5 je určený k riešeniu väčšiny geotechnických úloh, od základných, s ktorými sa stretáva každý geotechnik (posúdenie základov, stien, stability svahu), až po vysoko špecializované programy (výpočty tunelov, poškodenie budov vplyvom tunelovania, stabilitu skalných svahov). Každý z programov GEO5 rieši konkrétny typ konštrukcie, takže zákazník si môže vybrať len tie, ktoré potrebuje.

Jednoduché užívateľské prostredie

GEO5 sa skladá z jednotlivých programov s jednotným intuitívnym užívateľským prostredím, ktoré je jednoduché k pochopeniu a nevyžaduje zvláštne školenie.

Od geologického prieskumu ku geotechnickým výpočtom

GEO5 je komplexná softwarová sada, ktorá prepojuje vstupné dáta z geologických prieskumov s riešením geotechnických úloh.

Kombinácia analytických riešení a MKP

Analytické metódy výpočtu poskytujú veľmi rýchly a efektívny návrh a posúdenie konštrukcií. Analytický model možno jednoducho previesť do programu MKP, kde je konštrukcia posudzovaná pomocou metódy konečných prvkov. Porovnanie dvoch nezávislých riešení prispieva ku zvýšeniu bezpečnosti a objektivity návrhu.

Prepojenie programov

Medzi programami je možné prenášať dáta pomocou Geoschránky™, niektoré z nich umožňujú preniesť celú konštrukciu do iného programu k ďalšiemu posúdeniu.

Podpora BIM

Programy umožňujú export do BIM univerzálnych formátov IFC a LandXML, s ktorými možno ďalej pracovať v programoch tretích strán. Export zachováva popisy prvkov, parametre zemín a ďalšie nastavené vlastnosti.

Podpora Noriem

Geotechnické postupy aplikované v programoch GEO5 sú použiteľné po celom svete. GEO5 používa unikátny spôsob zavedenia noriem a súčiniteľov, ktoré sú oddelené od vlastného zadania konštrukcie. GEO5 obsahuje zabudovanú databázu noriem, ale je možné do programu jednoducho zaviesť i vlastné nastavenia.

Prehľadné výstupy

Programy GEO5 generujú prehľadné textové a grafické výstupy, ktoré možno jednoducho upravovať podľa potrieb užívateľa (pridať firemné logo; vkladať obrázky do textu). Vytvorené obrázky sú vždy aktualizované podľa posledných dát. Výstupy možno tlačiť priamo z programu, uložiť ako PDF alebo exportovať do externého textového editoru (MS Word).

Výukové materiály

Programy GEO5 sú jednoduché k pochopeniu a nevyžadujú žiadne školenie či študovanie príručiek. Napriek tomu ponúkame radu výukových materiálov, ktoré zahrňujú inžinierske manuály, online nápoveď či užívateľské príručky.

Cenovo dostupný systém

Výhodou systému GEO5 je jeho cenová dostupnosť, predovšetkým vďaka jeho modulárnosti. Užívateľ tak môže začať s jedným programom a postupne dokupovať ďalšie podľa potreby. Cenu jednotlivých programov je možné zistiť v Obchode, vrátane všetkých možných zliav.

Technická podpora

Základná technická podpora je poskytovaná zdarma všetkým užívateľom programov GEO5. Fine ponúka program rozšírenej užívateľskej podpory - Fine Maintenance. Služba je dostupná všetkým užívateľom za ročný paušálny poplatok a v rámci programu zákazník získava možnosť telefonickej hotline podpory, odborného poradenstva a neobmedzenej aktualizácie programov.

Jazykové výstupy

V súčasnosti sú programy GEO5 dostupné v týchto jazykových verziách:

 • Čeština
 • Angličtina
 • Bulharčina
 • Chorvátčina
 • Čínština
 • Francúzština
 • Taliančina
 • Maďarčina
 • Nemčina
 • Poľština
 • Portugalčina
 • Gréčtina
 • Rumunčina
 • Ruština
 • Slovenčina (iba výstupy)
 • Španielčina
 • Turečtina
 • Vietnamčina
TOP