Steny a gabióny

GEO5 obsahuje rad programov pre výpočty stien rôznych typov a oporných konštrukcií – predovšetkým kvôli zachovaniu jednoduchosti a prehľadnosti zadávania. Každý program umožňuje posúdenie konštrukcie nielen z geotechnických hľadísk ,ale i posúdenie materiálu steny.

Programy na posúdenie oporných konštrukcií a stien:

Celkovú stabilitu všetkých typov stien možno potom priamo posúdiť programom Stabilita svahu, založenie potom programami Pätky resp. Pilóta.

Pre výpočet oporných konštrukcií vystužených geovýztuhami je určený program Vystužené násypy, ktorý obsahuje rozsiahlu databázu geovýztuh rozličných výrobcov. Pre výpočet klincovaných svahov (pasívne klince so striekaným betónom na líci alebo oceľovou sieťou) je program Klincovaný svah.

Program Opora je určený k posúdeniu mostných opôr vrátane krídel a konštrukčných stavov.

Doplnkový program Zemné tlaky je učený k výpočtu zaťaženia zemným tlakom na všeobecnú konštrukciu.

TOP