Statické výpočty (MKP)

FIN EC obsahuje programy na výpočet vnútorných síl pre prútové konštrukcie s možnosťou posúdenia v dimenzačných programoch.

Programy na statické výpočty:

Statické programy pre výpočet vnútorných síl a deformácií metódou konečných prvkov priestorových (Fin 3D) a rovinných (Fin 2D) prútových konštrukcií majú jednoduché užívateľské rozhranie a jednoducho sa ovládajú. Okrem základných výpočtov vnútorných síl a deformácií je možné pomocou týchto programov riešiť i zložitejšie úlohy (lineárna stabilita, dynamické výpočty, výpočty podľa teórie 2. radu).

Vytvorené konštrukcie môžu byť posúdené v základných dimenzačných programoch (Oceľ, Betón, Drevo, Betónový výsek), prípadne môže byť overená ich požiarna odolnosť v programoch Oceľ požiar, Betón požiar a Drevo požiar. Nadväznosť výpočtových programov na dimenzačné je úplne jednoduchá a prirodzená, užívateľ pri práci môže prechádzať plynule z jedného programu do druhého, dáta sú vždy automaticky synchronizované.

TOP