Fin 2D

FIN 2D je určený pre statické výpočty rovinných prútových konštrukcií metódou konečných prvkov. Program umožňuje jednoduché zadávanie konštrukcií a prehľadné zobrazenie výsledkov statickej analýzy. Vďaka prepojeniu s dimenzačnými programami balíku FIN EC je možné celú konštrukciu v týchto programoch posúdiť a výsledky posúdenia vrátiť späť do FIN 2D.

Cena programu: 650 € (16 300 Kč)

Vnútorné sily na priehradovej konštrukcii

Výpočet deformácií a ohybových momentov

Posúdenie prvku oceľovej konštrukcie

Možnosti zadania programu

 • Národné prílohy pre Česko, Slovensko, Poľsko, Bulharsko
 • Rôzne typy dielcov (základné, nosník na podloží, vylúčený ťah či tlak)
 • Nožnicové spoje
 • Databázy najčastejšie používaných prierezov pre oceľové, drevené, betónové a murované konštrukcie vrátane možnosti zadania všeobecného prierezu
 • Generátor najčastejšie používaných konštrukcií (väzníky, krovy, rámy apod.) vrátane zaťaženia
 • Možnosť načítania tvaru konštrukcie z formátu *.dxf
 • Kopírovanie konštrukcií či ich častí medzi projektmi
 • Generátor kombinácií s možnosťou vzájomného vylúčenia zaťažovacích stavov a definovanie hlavných premenných zaťaženia
 • Výpočet vnútorných síl podľa teórie I. i II. radu (posúdenie imperfektnej konštrukcie v podkritickom namáhaní)
 • Dielce môžu byť posúdené pomocou dimenzačných programov Oceľ, Oceľ požiar, Drevo, Drevo požiar, Betón, Betón požiar a Betónový výsek
 • Zhodné prvky v konštrukcii možno zlúčiť do dimenzačnej skupiny, skupina je potom posudzovaná ako jeden prvok
TOP