Konštrukčné detaily

Programy sú určené pre posúdenie najbežnejších konštrukčných detailov oceľových a betónových konštrukcií.

Programy na posúdenie konštrukčných detailov:

Posúdenie styčníkov oceľových konštrukcií možno vykonať v programe Oceľové spoje. Tento program umožňuje posúdenie širokej škály oceľových styčníkov, od napojenia trámu na prievlak, cez priehradové styčníky až po kotvenie oceľových stĺpov do základov. Posúdenie je vykonávané analytickými metódami, program ponúka podrobnú tlač postupu výpočtu. Všetky výsledky sú teda ľahko kontrolovateľné. Náhľad styčníka môže byť uložený ako výkres, ktorý možno ďalej upravovať v kresliacich programoch.

Nasledujúce dva programy sú určené pre návrh betónových konštrukcií. Program Pretlak je určený na posúdenie pretlačenia stĺpu železobetónovou doskou. Program môže byť využitý ako u lokálne podopretých stropných dosiek, tak u základových dosiek podopierajúcich nosnú konštrukciu. Súčasťou posúdenia je i automatický návrh šmykovej výstuže v detaile.

Konzoly, ozuby a podobné konštrukčné detaily prefabrikovaných železobetónových konštrukcií môžu byť posúdené v programe Krátka konzola. Výpočet je vykonávaný metódou náhradnej priehradoviny, overiť možno ako priamo uložené, tak nepriamo uložené konzoly.

TOP