Dimenzačné programy

FIN EC takisto obsahuje jednoduché programy pre ľahké posúdenie konštrukčných prvkov, ktoré možno použiť i v nadväznosti na programy Fin 2D/3D.

Dimenzačné a posudkové programy:

Ako samostatné programy slúžia pre ľahké a rýchle posúdenie konštrukčných prvkov na účinky zadaných kombinácií vnútorných síl. Využiť ich však možno tiež ako posudzovacie moduly v programoch pre výpočty vnútorných síl metódou MKP Fin 2D a Fin 3D.

Programy sú tvorené s ohľadom na potrebu projektantov, preto obsahujú podrobné popisy posúdenia pre prípadnú kontrolu a bohaté možnosti tlače, ako prehľadných jednostránkových dokumentov, tak podrobných výstupov, ktoré dokumentujú jednotlivé kroky posúdenia

Základnými programami sú Oceľ, Betón a Drevo. Tieto produkty slúžia k bežnému posúdeniu podľa základných návrhových noriem pre príslušné konštrukcie.

Súčasťou Fin EC je tiež sada dimenzačných programov pre posúdenie požiarnej odolnosti konštrukcií Oceľ požiar, Betón požiar a Drevo požiar. Pri napojení na výpočtové programy Fin 2D a Fin 3D možno dimenzačné moduly ľubovoľne kombinovať, prípadne posúdiť celú konštrukciu ako podľa základného návrhu, tak s ohľadom na požiarnu odolnosť.

Unikátnym produktom je program Betónový výsek, ktorý je určený pre komplexné posúdenie vodorovných železobetónových konštrukcií vrátane posúdenia trhlín a priehybov. I tento program možno využiť v nadväznosti na programy Fin 2D a Fin 3D.

Do skupiny dimenzačnýh programov možno zaradiť tiež program Murivo, ktorý vykonáva posúdenie murovaných stien a stĺpov.

TOP