Prierezové charakteristiky

Stanovenie prierezových a výsečových charakteristík je dôležité pre posudzovanie konštrukcií zo všeobecných prierezov.

Programy na stanovenie prierezových charakteristík:

Stanovenie prierezových a výsečových charakteristík je dôležité pre posudzovanie konštrukcií zo všeobecných prierezov.

Program Prierez umožňuje stanovenie prierezových charakteristík pre ľubovoľný prierez. V priereze možno kombinovať rôzne tvary a materiály. Výsledky možno jednoducho prepočítať pomocou pomerov modulov pružnosti na ideálne prierezové charakteristiky pre vybraný materiál. Prierezy vytvorené týmto programom môžu byť jednoducho posúdené v dimenzačných programoch Oceľ, Oceľ požiar a Betón.

Za pomoci programu Výseč je možné stanoviť prierezové a výsečové charakteristiky tenkostenných prierezov. Tieto údaje sú nevyhnutné pre posúdenie rozličných stavebných prvkov (napr. zložené oceľové prierezy, komorové mosty, železobetónové jadrá budov) na účinky krútenia.

TOP