Zaťaženie

Program určený k zostavovaniu protokolov o zaťažení vlastnou tiažou konštrukcií, vetrom a snehom podľa noriem EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 a EN 1991-1-4 (Eurokód 1).

Cena programu: 650 € (16 300 Kč)

Výpočet vlastnej tiaže konštrukcie

Zaťaženie snehom

Zaťaženie vetrom

Možnosti zadania programu

  • Národné prílohy pre Česko, Slovensko, Poľsko, Bulharsko
  • Rozsiahly katalóg stavebných materiálov, skladových a úžitkových zaťažení
  • Možnosť definovania vlastného katalógu stavebných materiálov
  • Jednoduchá lokalizácia (prevod) zadaných zaťažení na líniové či bodové zaťaženia, zadaním zaťažovacej šírky či plochy
  • Mapy snehových a vetrových oblastí
  • Zaťaženie snehom riešené pre rôzne typy striech (valbové, pultové, oblúkové, násobné) vrátane miestnych účinkov (náveje apod.)
  • Stanovenie zaťaženia vetrom pre strechy, steny, prístrešky
  • Zaťaženie vetrom pre rôzne tvary a typy striech (ploché, pultové, sedlové, valbové, oblúkové a kopulové)
  • Tlač prehľadných protokolov
TOP