Parametrická teplotná krivka

Stanovenie parametrickej teplotnej krivky podľa ČSN EN 1991-1-2. Parametre krivky sú stanovené na základe geometrie požiarneho úseku a zadaného požiarneho zaťaženia.

Program je k dispozícii zadarmo v plnej verzii a je súčasťou demoverzie FIN EC.

Zadanie tvaru požiarneho úseku

Tlač protokolu

Možnosti zadania programu

  • Zadanie ľubovoľného tvaru pôdorysu požiarneho úseku
  • Otvory v stenách požiarneho úseku
  • Voliteľné parametre materiálov stien, podlahy a stropu požiarneho úseku
  • Stanovenie priebehu parametrickej teplotnej krivky
  • Výpočet parametrov definujúcich krivku
  • Tlač prehľadných protokolov
TOP